Patnos Deyimleri Ve Atadözleri

 Bıra rébe, bıra dur be.

 Bıra Bıhırbe,bıra kur be.

 Bıra qizbe,bıra pir be

Yol olsun da uzak olsun.

Vadi olsun da ,derin olsun.

Kız olsun varsın yaşlı olsun.

 Xwali seré wi méré be,ku jına wi mır; Baltuza wi tıne be.

O adama yazıklar olsun ki, karısı lünce baldızı olmasın

Beré gul bu.Barané léda şıl bu

Eskiden gül dü. Yağmur vurunca ıslandı(Çirkinlerin daha da çirkinleştiği bir olayın ardından söylenen bir deyimdir.)

 Xema qulınge ku Murad rabuye

Murat’ın(Murat nehri) coşması çok ta turnanın umurundaydı.

 Dema néçir a mın té.Gu ye teji ya  mın té.

Tam avlanacağım anda, tazımın tuvaleti tutar.

 Xwedé berxé nér daye jı kéré ra

Allah erkek kuzuyu bıçak için yarattı.(Erkeğin kavgaya yaratıldığı anlamındadır.)

 Navé gur derketiye, lé rovi dıné  xrabkıriye.

Kurdun adı çıkmış, yalnız dünyayı yıkan tilkidir.

 Ne dina bıgé;Ne ji berde ser xwe

Ne delilerle seviş;Ne de üstüne çek. (Delilerle asla sevişilmeyeceğini anlatan bir deyimdir. Çünkü rezil olmanın kaçınılmaz olacağını anlatır.)

 Çıqas ji dizika were kel, yé  eşkere bızé

Her ne kadar kaçamak sevişse de ,açıkta doğuracak.(Gizli kapaklı işlerin zamanla ortaya çıkacağını anlatan bir deyimdir.)

 Kerén sıst, tırén şidyayi dıkın

Gevşek eşekler, sıkı osururlar

Mir ji dımre,Evdalé pir ji

Bey de ölür,yaşli abdal da

Aşé nezana xwedé dızvırine

Acemilerin değirmenini Allah çevirir

Ruto, ha lı vali avéyi,ha lı wali avé

Çıplak,suyun bu tarafında ya da öbür tarafında olman bir şey değiştirmez

Ku dar rastbe ,siya daré xwar nabe

Ağaç düz olunca gölgesi eğri olmaz

Aş berdaye, peyé çexçexe ketye

Değirmeni bırakmış çarkı ile uğraşıyor

Bıra mirov conegé rojekibe ne çéleka sedsalébe

Bir günün boğası ol ama yüzyılın ineği olma

Bıra bedena mirov sax be.kıras pésira mirov tınebe

 İnsanın canı sağ olsun varsın üstüne giyeceği olmasın

Bı xwaziya, kes ne çuye géziya

keşkelerle kimse süpürgeye gidemez

Roj dıqevıme, mirov boxe dayika xwera dıbé bavo

Öyle gün gelirki,annesinin sevgilisine baba demek zorunda kalınır.

Mar be jer nabe

Yılan zehirsiz olmaz

Hemi duvara xerab neke.Yeki bıhéla.Roj té, ku pışta xwe bısperini

Bütün duvarları yıkma.Birini bırak ki,günü geldiğinde sırtını dayayasın

Kurmé daré nebe,Zeval jı daréra tıne

Ağacın kurdu olmzsa ağaca bir şey olmaz.

Ku dız jı malébe, ga dı kulekéda te derxıstın

Hırsız evden olunca öküz bacadan da çıkarılır

Ku dit ezım.Ne dit dızım

Görürlerse zaten benim.Görmezlerse hırsızım

Şénaya guynda,beraya  réva xuyandıke

Köylerin güzelliği yollarının genişliğinden anlaşılır.

Xelqéra masigıre, jı xwera kusigıre

Başkasına balık tutar, kendisine ise tosbağa

Kes nakeve gora kesi

Kimse kimsenin mezarına girmez.

Malé axé dıçe.cané xulam dıçe

Ağanın malı gider,marabanın canı çıkar.

Pars u şerm bı hevra nake

Hem dilencilik hem de utanma bir arada olmaz.

Zor gızerê radıke. -

Zor, havucu kökünden çıkarır

Ha cıgara ber bayé ha gayina nav kayé

Ha rüzgara karşı içilen sigara,ha samanlıkta yapılan sevişme

Heya ev qun bı tera be heri ku der” ew bihn jı te naçe

Bu kıç sende oldukça nereye gidersen git.Kokun geçmez.