Tilkilerim Ağrıyor

Zezé, 65 yaşındadır.Yılların yorgunluğu ve yaşlılık. O da yetmezmiş gibi çok hastadır.Günlerce sancısına dayanamadığı karın ağrılarına bir çözüm bulmak için doktora gitmeğe karar verir.Fakat doktora ne diyeceğini bilmediğinden “Mıdır Beg’e” gider ve doktora karın ağrısını nasıl ifade edebileceğini danışır.

----Mıdır beg tu bı seré bavé xwe.Ka jı mınre béje.Ezé sıbé bıçım doxtor. Lé, ez nızanım ku navé roviya çıye?

----Meta Zezé navé roviya tilkiye.(Rovi eş sesli bir sözcüktür.Kürtçe’de hem bağırsak hem de tilki anlamını karşılar.)

----Eéééé başe.Xwedé kémasiya te nede.

     Sabah, Zezé doktora gider.Doktor:

----Teyze neyin var? Şikayetin nedir?diye sorar.Zezé:

----Doxtor beg. Aha mıdır beg demiştir.Tilkilerim ağrıyor.