Tır Fıs

Karın sancılarına dayanamayan Meta Sosın’i doktora götürürler. Doktor sorar

Gaz var mı gaz?

Meta sosın Türkçe bilmediğinden kendisini doktora götürenlere sorar.

-çı dıbéje

-Dbeje, qaz heye qaz.

Na welle bavo.Ne qazén me heye,ne ji werdekén me.

Doktor:

-N e diyor teyzem

-Ne qazımız ne de ördeğimiz yox diyor doxtor beg

-Allah iyiliğinizi versin.ben onu söylemedimki.Yani,Osurğu falan var mı?

Meta Sosın

-Çı dıbéje

-Dıb”je tır,fısén wi heye?

-Rabın mın bıherin.Ev kuré keré ku nıhada behsa tır,fısan bıke ka,yé paşe çi bıxwaze…?