Sen de Git

Sen de git.

Sen de unut.

Sende ulaş yıldızlara sevdiğim.

Asla gitmez,

Bu bambaşka dediğim.

Sen de git.

Sende unut.

Kalmasın bende umut.

 

Sen de git. Sen de unut.

Kırılırsam namerdim,

Giderken arkandan ben.

Sana kızmam imkansız.

Bu şansa bel bağlayıp,

Bu kadere sahipken,

Kimler unutmadı ki.

Sen de git, Sende unut,

Dönüp bakmam geriye

Bitmeli bende umut.

 

Sende git.

Sen de unut.

Hiç arama

Sorma, nasılım diye.

Nerde nasıl yaşarım,

Ölü mü sağ mı diye.

Beni bende bırakıp

Başka dünyalara git.

Sevme beni

Git, unut.

Kalmasın bende umut

 

              Seyfettin Esin